Opšte odredbe 

Prilikom korišćenja internet stranice Uiversalmegashop.com obavezni ste da poštujete važeće zakone i propise. Sadržaj web sajta se ne sme modifikovati, distribuirati, reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima.
Zabranjeno je na web sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo. Universal Mega Shop zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.
Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.
Zabranjeno je korišćenje sajta Uiversalmegashop.com u propagandne svrhe.
Zabranjeno je svako korišćenje sajta Uiversalmegashop.com radi preprodaje robe.
Zabranjeno je postavljanje virusa i svih komjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bio koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.
Stranice i sadržaj našeg sajta možete koristiti informativno i za kupovinu sve robe koja je na sajtu objavljena.
Sajt Uiversalmegashop.com je prodajno mesto čije je radno vreme svakodnevno 24 sata. Vanredno, prodajno mesto može biti nedostupno zbog tehničkog održavanja ili nepredviđenih okolnosti izvan kontrole Universal Mega Shop-a

Izjava o zaštiti privatnosti podataka

„U ime internet prodavnice  Universal Mega Shop  obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u internet prodavnici   Universal Mega Shop  (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela  zaštite privatnosti.“